Dyrektor ZDiZ informuje o zakończonym naborze do Samodzielnego Referatu ds Wód Opadowych

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko Referenta/ Podinspektora w Samodzielnym Referacie ds. Wód Opadowych
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Joanna Walkiewicz – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Pani Joanna Walkiewicz jest absolwentką Politechniki Gdańskiej na kierunku technologie ochrony środowiska
o specjalności monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień występujących w Referacie ds. Wód Opadowych. Posiada dużą motywację do pracy oraz chęć uczestnictwa w działalności ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2019 11:05 Dodanie informacji Mariola Janczak