Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI  W GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)    Dawid CZECHOWSKI      –  zamieszkały w Gdyni.
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru:

-   WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, 
-   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat  prezentował  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, kandydat spełnił wymagania niezbędne określone  w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy wykazał  się  kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Kandydat  jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 09.05.2022
Data udostępnienia informacji: 09.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2022 07:41 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
09.05.2022 07:39 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos