Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: KSIĘGOWA STARSZA KSIĘGOWA w ZDiZ w Gdyni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: KSIĘGOWA STARSZA KSIĘGOWA w ZDiZ w Gdyni


Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Iwona ZAPRUDNIK – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
   ORAZ TEST I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz posiada doświadczenie zawodowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie nowych obowiązków.
Posiada dużą motywację do pracy oraz chęć uczestnictwa w działalności ZDiZ w Gdyni. Obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 31.01.2020
Data udostępnienia informacji: 31.01.2020