Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA w Samodzielnym Referacie Zamówien Publicznych

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA w Samodzielnym Referacie Zamówien Publicznych
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Adam BĄCZKIEWICZ – zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH  DOKUMENTÓW
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Pan mgr Adam Bączkiewicz ukończył Studia Podyplomowe z Zamówień Publicznych na Uniwersytet Gdański z wynikiem dobrym plus oraz ukończył studia magisterskie na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni                   
Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną                 z zakresu Zamówień Publicznych  oraz posiada doświadczenie w pracy  w której przeprowadza postępowania przetargowe krajowe oraz unijne.
Posiada dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 29.01.2020
Data udostępnienia informacji: 29.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2020 10:12 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
29.01.2020 10:26 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos