Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS WINDYKACJI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze
na stanowisko: SPECJALISTY DS WINDYKACJI.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Michał FIJAŁKOWSKI – zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, TEST
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan mgr Michał Fijałkowski ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji oraz posiada wieloletnie doświadczenie w windykacji.
W trakcie rozmowy wykazał  się znajomością zagadnień występujących w Referacie Windykacji Działu Finansowo-Księgowego ZDiZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2020 15:51 Korekta Maciej Karmoliński