Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko Podinspektora

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Arkadiusz Madziar, zamieszkały w Pogórzu.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowy kwalifikacyjne, podczas których kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Arkadiusz Madziar spełnia wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Podinspektora w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 02.09.2021
Data udostępnienia informacji: 02.09.2021