Specjalista ds. Technicznych - oferta pracy, zastępstwo

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Planowania i Przygotowania Dokumentacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony (czas zastępstwa za nieobecnego pracownika).
Miejsce wykonywania pracy: ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia oraz teren Gminy i Miasta Gdyni.
Wymagane wykształcenie: średnie techniczne budowlane i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe budowlane: I stopnia tytuł inżyniera lub II stopnia tytuł magister.
Wymagania stanowiskowe: znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, znajomość Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).
 
Zakres podstawowych obowiązków:
1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych,
2. Przestrzeganie terminów wykonywania przeglądów i badań technicznych,
3. Kompletowanie, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji poszczególnych nieruchomości,
4. Zgłaszanie do Działu Remontów zagrożeń i konieczności napraw infrastruktury technicznej stwierdzonych podczas przeglądów,
5. Przygotowywanie planów remontów na podstawie analizy potrzeb remontowych i rozbiórkowych w oparciu o wyniki okresowych kontroli obiektów budowlanych,
6. Przygotowanie harmonogramów okresowych przeglądów technicznych obiektów będących w zasobach ZBiLK zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
7. Przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego na wykonanie przeglądów zgodnie z Ustawą Prawo  Budowlane,
8. Przygotowanie bieżących analiz, sprawozdań i informacji z zakresu przeglądów technicznych,
9. Przygotowywanie prezentacji, raportów i analiz do planów w oparciu o wyniki okresowych przeglądów technicznych,
10. Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a także z projektantami i  rzeczoznawcami budowlanymi,
11. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości i sprawności technicznej obiektów,
12. Prowadzenie rejestrów w dziale planowania i przygotowywania dokumentacji oraz kontrola terminów realizacji zadań określonych prawem budowlanym,
13. Zlecanie i nadzorowanie wykonania przeglądów technicznych,
14. Monitorowanie wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją umów na przeglądy techniczne,
15. Prowadzenie rejestru ekspertyz, opinii technicznych, inwentaryzacji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 
 
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w terminie do dnia 31.07.2023 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Technicznych - oferta pracy, zastępstwo” lub wysłać elektronicznie na adres email biuro@zbilk.gdynia.pl wpisując w temacie ”Specjalista ds. Technicznych - oferta pracy zastępstwo”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tylingo-Chmielewska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2023
Data udostępnienia informacji: 03.10.2023
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2023 08:23 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska
18.07.2023 13:08 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
03.07.2023 14:12 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
21.06.2023 12:07 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska