Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Obiektów Nadmorskich

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Obiektów Nadmorskich został wybrany:
 
Rafał Tymiński , zamieszkały: Białystok
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Rafał Tymiński spełnił podane w ogłoszeniu wymagania formalne niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. Posiada wymagany  3 letni staż na stanowisku ratownika wodnego, oraz 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu pracą ratowników na wyznaczonym obszarze wodnym .
Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 22.12.2020
Data udostępnienia informacji: 22.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2020 14:16 Dodanie informacji Marzena Matyka