Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Projektów Unijnych i Sportowo-Rekreacyjnych

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Projektów Unijnych i Sportowo-Rekreacyjnych została wybrana:

Imię i nazwisko: Małgorzata Koprowska
Zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Koprowska spełniała podane w ogłoszeniu wymagania formalne niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku.
Pani Małgorzata Koprowska ukończyła studia o preferowanym profilu Public Relations, posiada wymagane doświadczenie zawodowe w realizacji projektów .Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością tematyki z zakresu znajomości narzędzi PR, spełniła ponadto wymóg dobrej znajomości języka angielskiego. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą. Pozytywnie oceniono posiadane doświadczenie w jednostce budżetowej, kwalifikacje i umiejętności ,kreatywne pomysły ,które pozwalają przypuszczać , że obowiązki służbowe będą wykonywane prawidłowo.


Gdynia, dnia 28.01.2020r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 28.01.2020
Data udostępnienia informacji: 28.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2020 12:37 Dodanie informacji Marzena Matyka