Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko bibliotekarza


W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska bibliotekarza w Bibliotece Gdynia wybrano:
Panią Michalinę Głogowską, zamieszkałą w Gdyni i Panią Angelikę Jędrykę, zamieszkałą w Gdyni. 

Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Michalina Głogowska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami, doświadczeniem oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku bibliotekarskim.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Angelika Jędryka. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami, doświadczeniem oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku bibliotekarskim.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Dorota Romanów
Data wytworzenia informacji: 25.04.2022
Data udostępnienia informacji: 25.04.2022