Informacja rozstrzygnięcia naboru na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Gdynia

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Gdynia wybrano: 

Pana Jarosława Miładowskiego, zamieszkałego w Gdyni 
Uzasadnienie 
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Jarosław Miładowski. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazał się kwalifikacjami, doświadczeniem oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku bibliotekarskim. 

oraz Pana Adriana Nakraszewicza, zamieszkałego w Gdyni (umowa na zastępstwo)

Uzasadnienie 
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Adrian Nakraszewicz. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazał się kwalifikacjami, doświadczeniem oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku bibliotekarskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Dorota Romanów
Data wytworzenia informacji: 23.08.2023
Data udostępnienia informacji: 23.08.2023