Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Historycznym.

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Historycznym.

1) Informacja o wolnym stanowisku pracy

Osoba zatrudniona w Dziale Historycznym będzie odpowiedzialna za:
1. gromadzenie, inwentaryzację i naukowe opracowanie muzealiów z zakresu historii;
2. wpisywanie obiektów do ksiąg inwentarzowych oraz prowadzenie elektronicznej bazy danych muzealiów;
3. nadzór nad magazynem: Dokumenty i mapy;
4. gromadzenie, opracowywanie i systematyzowanie wiedzy na temat historii Gdyni;
5. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych;
6. opiniowanie ofert zakupów i darowizn przedkładanych muzeum;
7. przygotowywanie scenariuszy oraz realizacja wystaw muzealnych;
8. przygotowywanie publikacji;
9. opracowywanie kwerend;
10. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań z zakresu historii;
11. prowadzenie tematycznych lekcji muzealnych;
12. przygotowywanie wykładów, prelekcji i spotkań autorskich;
13. współpraca z Ośrodkiem Edukacji w zakresie przygotowania programu edukacji historycznej;
14. współpraca z pozostałymi działami muzeum i innymi placówkami muzealnymi;
15. pełnienie merytorycznych dyżurów muzealnych;

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Wymagania niezbędne:

- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia;
- znajomość języka angielskiego;
- wysoka kultura osobista;
- skrupulatność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
- dobra komunikacja interpersonalna;
- umiejętność pracy w zespole;
- odpowiedzialność;

4) Wymagane dokumenty:

- CV;

5) Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 14.08.2020 r.
drogą mailową na adres: kadry@muzeumgdynia.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Uprzejmie informujemy, że kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 23.07.2020
Data udostępnienia informacji: 23.07.2020