Ogłoszenie o naborze - nauczyciel chemii

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni przy ulicy Legionów 27 zatrudni od dnia 01.09.2020r nauczyciela chemii  w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę zgodna z obowiązującymi przepisami prawa: Karta Nauczyciela,
wraz z aktami wykonawczymi, inne ustawy i rozporządzenia MEN oraz przepisy Kodeksu pracy.
 
Wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne.
Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- curriculum vitae
- list motywacyjny
- oryginał lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub dyscyplinarne
- zapytanie o karalność
- kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Dokumenty należy składać  w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki  Wojennej RP w Gdyni  przy ulicy Legionów 27  w godzinach  od  830  do  15 00  w terminie do 20 czerwca 2020 r 
lub pocztą elektroniczną: sekretariat@lo3.gdynia.pl
 
Informacje: tel.  58 622 18 33   w. 31 lub 41 , 33
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000), informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Legionów 27. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Osoby, składające dokumenty aplikacyjne, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks  Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa  wyraźnej zgody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 09.03.2020
Data udostępnienia informacji: 09.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2020 18:08 Dodanie informacji Teresa Cybulska