Informacja  o unieważnieniu naboru

Informacja  o unieważnieniu naboru
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje o unieważnieniu naboru ogłoszonego dnia 23 sierpnia 2021 r. na stanowisko od podinspektora do specjalisty w Dziale Kadr z przyczyn organizacyjnych, z uwagi na brak wolnego stanowiska urzędniczego w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
W związku  powyższym procedura niniejszego naboru zakończona została bez rozstrzygnięcia przez unieważnienie postępowania konkursowego.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Po upływie 3 miesięcy od opublikowania niniejszej informacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2021
Data udostępnienia informacji: 12.10.2021