Umowa użyczenia części nieruchomości na potrzeby relokacji uchodźców z Ukrainy

Umowa użyczenia Gminie Miasta Miasta Gdyni części nieruchomości należącej do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Żeglarska 9 (87-100 Toruń), położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 263, na potrzeby relokacji uchodźców z Ukrainy. Trzecią stroną umowy jest Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6C/47 (81-340 Gdynia), który przeprowadził na swój koszt remont pomieszczeń w nieruchomości (poniesione nakłady zostały przeniesione na właściciela nieruchomości), a ponadto wyposażył nieruchomość w rzeczy ruchome, niezbędne do funkcjonowania domu zgodnie z jego tymczasową funkcją schroniska dla uchodźców (mienie ruchome przeszło na stan Gminy Miasta Gdyni).
Koszty związane z bieżącą eksploatacją budynku (opłaty za media, wywóz śmieci, bieżące remonty, naprawy itp.) pokrywa Invest Komfort.
Umowę zawarto 20 kwietnia 2022 r. na 1 (jeden) rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022