Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/427/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 
Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 r., poz.511) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2018 r., poz.1990), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r., poz.1990) wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 74 zł; za każdą dobę przechowywania 9 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 150 zł; za każdą dobę przechowywania 12 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie 350 zł; za każdą dobę przechowywania – 20 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t- za usunięcie 450 zł; za każda dobę przechowywania – 25 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie 650 zł; za każdą dobę przechowywania – 35 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie 1.230 zł; za każdą dobę przechowywania – 69 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne-za usunięcie 1.230 zł; za każdą dobę przechowywania 100zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji spowodowało ich powstanie wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za odstąpienie od usunięcia 74 zł.
2. Motocykl - za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – za odstąpienie od usunięcia 150 zł
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- za odstąpienie od usunięcia 150 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2019 14:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.12.2019 14:11 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec