2214 Chwarznieńska, Krauzego, Szewczenki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki
mapa obszaru planu


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 13 czerwca do 5 lipca 2022    

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

2214 Krauzego Szewczenki rysunek (11,92 MB)
2214 Krauzego Szewczenki tekst (617 KB)
Prognoza rysunek (11,85 MB)
Prognoza tekst (567 KB)
Prognoza załączniki (13,05 MB)


Informacje dotyczące przystąpienia

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia wniosków (1.67 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (99 KB)
Zmiana uchwały o przystąpieniu (8.52 MB) - Nr XXXI/1017/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (99 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (7,52 KB) - Nr XXIII/743/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 28.10.2020
Data udostępnienia informacji: 05.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2022 10:30 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.06.2022 09:45 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.06.2022 09:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.06.2022 08:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.03.2022 14:58 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.03.2022 12:33 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.01.2022 09:37 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2021 12:57 Aktualizacja treści Emil Osika
07.07.2021 09:39 Aktualizacja treści Emil Osika
28.06.2021 13:54 Dodanie informacji Emil Osika