2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego


Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu

Zarządzenie Nr 4914/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2022 r. 
Treść zarządzenia (117 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXIII/834/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (65 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (2,99 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 10.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2022 14:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.10.2017 14:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2017 12:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak