2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 8 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 24 kwietnia 2023r. (3,50 MB)
Obwieszczenie o wyłożeniu (949 KB)
Formularz składania uwag

2212 Małkowskiego rysunek planu wyłożenie (11,69MB)
2212 Małkowskiego rysunek planu wyłożenie (7,88 MB)
2212 Małkowskiego tekst planu wyłożenie (485 KB)
Prognoza rysunek (10,38 MB)
Prognoza rysunek (15,27 MB)
Prognoza tekst (667 KB)
Prognoza załączniki (9,69 MB)

Informacje dotyczące formy przeprowadzania i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączenia i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Link do rejestracji udziału w dyskusji publicznejRozpatrzenie wniosków złożonych do planu

Zarządzenie Nr 4914/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2022 r. 
Treść zarządzenia (117 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXIII/834/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (65 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (2,99 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 10.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2023 13:09 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.04.2023 15:01 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.04.2023 15:00 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.04.2023 14:02 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.04.2023 14:00 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.04.2023 14:00 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.03.2023 20:24 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.03.2023 15:12 Dodanie informacji Łukasz Niedźwiecki
29.03.2023 15:12 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.03.2023 15:04 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.04.2022 14:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.10.2017 14:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2017 12:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak