2209 Skrzetuskiego, Pelczara, Wyszyńskiego


Numer planu: 2209 - PLAN SPORZĄDZANY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego
Obowiązuje od: RRRR-MM-DD
Uchwalenie: Uchwała Nr (...)

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia (...) (...)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 21 sierpnia 2023r. do 12 września 2023r.

Protokół z dyskusji publicznej
Obwieszczenie o wyłożeniu (905 KB)
Formularz składania uwag

2209 Pelczara rysunek planu wyłożenie JPG
2209 Pelczara rysunek planu wyłożenie PDF
2209 Pelczara tekst planu wyłożenie
2209 Pelczara prognoza rysunek planu wyłożenie JPG
2209 Pelczara prognoza rysunek planu wyłożenie PDF
2209 Pelczara prognoza tekst planu wyłożenie
Prognoza załączniki

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Link do rejestracji udziału w dyskusji publicznejInformacje dotyczące przystąpienia

Rozpatrzenie wniosków (90,2MB) – Zarządzenie Nr 5814/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.12.2022 r. 
Ogłoszenie o przystąpieniu (189 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (5,62 KB) - Nr XXI/669/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacje dotyczące wcześniejszych prac planistycznych

Uchwała Nr XLVI/1078/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic J. Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego została uchylona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 26.08.2020
Data udostępnienia informacji: 07.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2023 15:39 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
28.08.2023 08:52 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
21.08.2023 09:06 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.08.2023 15:27 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.08.2023 15:22 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.08.2023 15:17 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.08.2023 09:09 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
09.12.2022 11:12 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.10.2020 10:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.10.2020 11:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.09.2020 13:45 Dodanie mapy obszaru Bartłomiej Poźniak
07.09.2020 13:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.10.2010 13:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak