1910 Pomianowskiego Chwaszczyńska


Numer planu: 1910 - PLAN SPORZĄDZANY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej
Obowiązuje od: RRRR-MM-DD
Uchwalenie: Uchwała Nr (...)

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia (...) (...)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH
 

Informacje dotyczące przystąpienia

Obwieszczenie o przystąpieniu (5,57 MB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (3,11 MB) - Nr LV/1681/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dnia 30 sierpnia 2023 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr LV/1681/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej, która ma na celu kontynuację prac planistycznych rozpoczętych w grudniu 2022 r., przy jednoczesnym rozszerzeniu granic planu o przeważającą część działki nr 555/3 obręb 0014 Dąbrowa oraz tereny oznaczone 13 P,U i 38 E w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 386) wraz z przyległymi drogami.

Obwieszczenie o przystąpieniu (2,61MB)
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia - Nr L/1508/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2023 r.
Uchwała w sprawie przystąpienia – Nr XLVIII/1474/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Łukasz Niedźwiecki
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 23.12.2022
Data udostępnienia informacji: 23.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2023 09:01 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
06.09.2023 15:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.09.2023 15:01 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.09.2023 15:00 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.09.2023 15:00 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.09.2023 14:31 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.09.2023 14:30 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
04.08.2023 08:46 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
05.07.2023 14:04 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.02.2023 12:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.02.2023 12:21 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.02.2023 12:17 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 13:04 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 11:06 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 11:03 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 09:19 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 09:16 Dodanie informacji Łukasz Niedźwiecki