1613 Strzelców, Żniwna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 25 stycznia 2022 do 15 lutego 2022
Termin składania uwag: do 1 marca 2022 

Protokół z dyskusji publicznej
Obwieszczenie o wyłożeniu (1,29MB)
Tekst projektu planu (525 KB)
Rysunek projektu planu (3,05 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (376 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (3,19 MB)
Załączniki do prognozy (12,22 MB)

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Formularz składania uwag
Link do rejestracji udziału w dyskusji publicznej

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (4,27 MB) - Zarządzenie Nr 2341/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2020 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (133 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (2,23 MB) - Nr XIV/450/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.11.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2022 12:26 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.02.2022 13:42 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.01.2022 09:38 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.01.2022 09:29 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.01.2022 09:23 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.01.2022 09:45 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
05.06.2020 09:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.12.2019 14:25 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak