1503z3 Orłowo nadmorskie - zmiana 3


Numer planu: 1503z3 - ZMIANA SPORZĄDZANA
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
Obowiązuje od: RRRR-MM-DD
Uchwalenie: Uchwała Nr (...)

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia (...) (...)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Zarządzenie Nr 5897/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Treść zarządzenia (1,47 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 21 stycznia 2017 do 10 lutego 2017
Termin dyskusji publicznej: 1 lutego 2017
Termin składania uwag: 24 lutego 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (31 KB)
tekst projektu planu (331 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (699 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (8,90 MB)

Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (6,78 MB) opub. 2017-01-24

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XVII/376/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (156 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,28 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (127 KB) opub. 2016-08-24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 09.02.2016
Data udostępnienia informacji: 18.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2023 09:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
11.08.2021 10:59 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
11.08.2021 10:21 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
15.07.2020 12:45 Aktualizacja mapy Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 12:19 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 12:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
20.01.2017 15:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.01.2017 14:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
12.01.2017 12:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.08.2016 09:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
05.07.2016 12:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2016 13:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak