1407 Rezerwat Kępa Redłowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem

mapa obszaru planu


Informacje dotyczące kolejnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 28 lipca do 25 sierpnia 2020 r.
Rozpatrzenie uwag (26,28 MB) - Zarządzenie Nr 2736/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2020 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 19 sierpnia 2020 r. (3,57 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (41 KB)
Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (136 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (357 KB)
Instrukcja dołączania do dyskusji publicznej i obsługi aplikacji podczas dyskusji publicznej (302 KB)
Klauzula informacyjna RODO (137 KB)
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

Tekst projektu planu (609 KB)
Rysunek projektu planu (17,33 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (31 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (733 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (17,25 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (34,21 MB)

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 15 stycznia do 5 lutego 2019 r.
Rozpatrzenie uwag (9,48 MB) - Zarządzenie Nr 852/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.05.2019 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 24 stycznia 2019 r. (4,67 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (166 KB)
Tekst projektu planu (684 KB)
Rysunek projektu planu (13,76 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (305 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (673 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (13,25 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (31,09 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 9 maja 2017 do 30 maja 2017
Uzupełnienie rozpatrzenia uwag (6,80 MB) - Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.
Rozpatrzenie uwag (6,80 MB) - Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r.
Protokół z dyskusji publicznej (1,65 MB) z dnia 22 maja 2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
Tekst projektu planu (603 KB)
Rysunek projektu planu (9,53 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (652 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (37,4 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (7,92 MB) - Zarządzenie Nr 8184/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2012 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (159 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (63 KB) - Nr VI/91/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r.
Załącznik graficzny do uchwały (1,78 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy oddziaływania na środowisko (26 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 23.03.2011
Data udostępnienia informacji: 20.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2021 08:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.10.2020 13:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.09.2020 14:41 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.07.2020 22:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.07.2020 11:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.05.2019 11:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.02.2019 10:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.01.2019 09:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2019 09:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.01.2019 09:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2019 09:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.01.2019 12:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.01.2019 12:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.07.2017 11:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2017 15:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2017 10:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.06.2017 11:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.05.2017 12:16 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
09.05.2017 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.04.2017 11:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 09:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2017 09:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.05.2012 11:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.05.2011 09:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak