1111 Władysława IV, Żwirki i Wigury

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury


Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 23 kwietnia do 15 maja 2018 
Termin dyskusji publicznej: 26 kwietnia 2018 
Termin składania uwag: 29 maja 2018 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (31 KB)
Tekst projektu planu (126 KB)
Rysunek projektu planu (2,60 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (283 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (344 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (1,72 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (14,50 MB)
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. (1,39 MB)

Zarządzenie Nr 7175/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury. Treść zarządzenia (2,60 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXVI/630/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (636 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 23.10.2016
Data udostępnienia informacji: 24.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2018 10:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.04.2018 08:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.04.2018 12:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.12.2017 13:36 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
08.12.2017 08:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 12:37 Zmiana załącznika - uzupełnienie uchwały o przystąpieniu o treść uzasadnienia Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.12.2016 11:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak