1110 Węglowa i J. Waszyngtona


Numer planu: 1110 - PLAN SPORZĄDZANY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona
Obowiązuje od: RRRR-MM-DD
Uchwalenie: Uchwała Nr (...)

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia (...) (...)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Zarządzenie Nr 7169/17/VII/U

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2017 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść zarządzenia (3,48 MB)

Protokół z dyskusji publicznej (2,33 MB) która odbyła się dnia 23 października 2017

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 21 października do 13 listopada 2017
Termin dyskusji publicznej: 23 października 2017
Termin składania uwag: 27 listopada 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgląd (135 KB)
tekst projektu planu (440 KB)
rysunek projektu planu (1,93 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (394 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,70 MB)

Zarządzenie Nr 6519/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść zarządzenia.

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 19 czerwca 2017 do 10 lipca 2017
Termin dyskusji publicznej: 28 czerwiec 2017
Termin składania uwag: 24 lipiec 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (141 KB)
tekst projektu planu (501 KB)
rysunek projektu planu (1,99 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (376 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (15,37 MB)
protokół z dyskusji publicznej (1,33 MB)

Zarządzenie Nr 4271/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść zarządzenia.

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XIII/253/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (153 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (349 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (127 KB) zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (7,53 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 25.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2023 09:31 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.12.2017 08:45 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 15:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 10:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.10.2017 15:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.10.2017 15:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.08.2017 11:38 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
22.08.2017 11:36 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
22.08.2017 11:25 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
03.07.2017 13:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2017 11:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2017 08:47 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:43 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:36 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:31 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
25.04.2017 13:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 11:58 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.03.2016 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.12.2015 12:14 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
09.11.2015 14:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak