1109 Skwer przy Władysława IV

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXIV/507/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
Treść uchwały (83 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (3,65 MB)
Uzasadnienie do uchwały (78 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (28 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 31.10.2012
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2018 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.06.2018 12:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 08:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.11.2012 10:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.11.2012 13:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.11.2012 15:24 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak