0707 Osiedle Meksyk


Numer planu: 0707
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk
Obowiązuje od: 2022-08-09
Uchwalenie: Uchwała Nr XLIII/1318/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2022 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (400 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (6,04 MB)
Załącznik numer 2 (169 KB)
Załącznik numer 3 (131 KB)
Załącznik numer 4 (137 KB)
Uzasadnienie uchwały (317 KB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r., poz. 2923 (DZ. URZ. WOJ. 2022.2923)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 2 do 26 kwietnia 2022 r.
Termin składania uwag: do 10 maja 2022 r.

Rozpatrzenie uwag (2,82 MB)  - Zarządzenie Nr 5102/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2022 r.
Protokół z dyskusji publicznej (106KB)
Obwieszczenie o wyłożeniu (187 KB)


Tekst projektu planu (572 KB)
Rysunek projektu planu (6,26MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (686 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (4,62 MB)
Załączniki do prognozy (13,93 MB)
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Link do rejestracji udziału w dyskusji publicznej

Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu

Zarządzenie Nr 4376/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.11.2021 r.
Treść zarządzenia (9,91 MB)

Konsultacje społeczne "Plan na Meksyk"

Raport z kosultacji społecznych (2650KB)
Materiał uzupełniający do raportu z konsultacji społecznych

Informacje dotyczące spotkania online w ramach konsultacji społecznych "Plan na Meksyk"

Spotkanie online – 27 maja 2021 r. o godz. 17:00
Link do rejestracji: https://gdynia.webex.com/gdynia/onstage/g.php?MTID=ec3c42fe825760210f886bab953ce66f7

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w spotkaniu online (204 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (247 KB)
Instrukcja dołączania do dyskusji publicznej i obsługi aplikacji podczas dyskusji publicznej (776 KB)
Klauzula informacyjna RODO (146 KB)

Informacje dotyczące procesu konsultacji społecznych

W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk. Konsultacje skierowane są przede wszystkim do właścicieli nieruchomości, mieszkańców i użytkowników terenu objętego projektem planu, pracowników firm znajdujących się w rejonie ul. Hutniczej oraz osób korzystających z przystanku SKM Gdynia Chylonia. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną spotkania z pracownikami Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego oraz przeprowadzone zostanie badanie ankietowe.

Wypełnij geoankietę

Na ankiety czekamy do 15 maja 2021 r.

W ramach spotkań partycypacyjnych zaplanowane są:

  • 26-28 kwietnia 2021 r. w godz. 7:00-9:00 oraz 15:00-17:00 punkt konsultacyjny (przy wyjściu z przystanku SKM Gdynia Chylonia) Pierwsze rozmowy, możliwość zaproponowania rozwiązań przestrzennych na osiedlu i wskazania obszarów problemowych, na podstawie których stworzona zostanie trasa spaceru badawczego;
  • Uwaga! Nowy termin! 12 maja 2021 r. o godz. 18:00 spacer badawczy po osiedlu, podczas którego wspólnie omówione zostaną obszary problemowe (start - przy wyjściu z przystanku SKM Gdynia Chylonia)
  • 27 maja 2021 r. o godz 17:00 spotkanie online. Dyskusja na podstawie wstępnych wyników ankiet, pierwsze rozważania na temat rozwiązań w planie miejscowym.

Procedura sporządzania planu miejscowego i związane z nią konsultacje społeczne stanowią kontynuację procesu rewitalizacji tej części Miasta rozpoczętego w 2017 r. przez Laboratorium Innowacji Społecznych.


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Ogłoszenie o przystąpieniu (36 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,54 MB) - Nr VII/194/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.03.2019
Data udostępnienia informacji: 02.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 11:21 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 11:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 09:00 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.10.2022 15:05 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 14:57 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.07.2022 15:19 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
26.07.2022 15:14 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
24.06.2022 11:50 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
24.06.2022 11:47 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.06.2022 15:23 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.06.2022 15:07 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
20.04.2022 14:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.04.2022 09:41 Aktualizacja treści Emil Osika
01.04.2022 14:39 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.04.2022 14:22 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.04.2022 14:22 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.03.2022 12:49 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.03.2022 12:49 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.03.2022 12:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.11.2021 09:27 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.07.2021 11:29 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.07.2021 11:28 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.05.2021 12:31 Korekta Emil Osika
25.05.2021 12:21 Aktualizacja treści Emil Osika
10.05.2021 11:45 Aktualizacja treści Emil Osika
10.05.2021 11:44 Aktualizacja treści Emil Osika
30.04.2021 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.04.2021 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.04.2021 12:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 16:02 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.04.2021 15:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.04.2019 12:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.04.2019 10:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.04.2019 10:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak