0403 Unruga, Pucka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XIV/452/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Obwieszczenie o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu (60KB)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (281KB)

Zmiana rozpatrzenia wniosków (18,14 MB) - Zarządzenie Nr 3426/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków (19,67 MB) - Zarządzenie Nr 3276/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.02.2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (133 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,76 MB) - Nr XIV/452/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 27.11.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2021 11:04 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.09.2021 10:19 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.09.2021 13:51 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.03.2021 12:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.02.2021 14:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.12.2019 13:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak