Planowane zadania inwestcyjne i remontowe w roku 2015


Lista zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2015: 

CHWARZNO - WICZLINO
1. Modernizacja ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej w kierunku ul. Marszewskiej.
2. Modernizacja ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej w kierunku Dąbrowy.
3. Ulica Śnieżna - utwardzenie jezdni płytami YOMB.
4. Ulica Tęczowa - utwardzenie jezdni płytami YOMB od nr 2 w kierunku ul. Gradowej.

CHYLONIA

1. Modernizacja ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Puckiej do ul. Północnej na dł. ok. 650 mb.
2. Remont nawierzchni ul. Młyńskiej - ułożenie płyt YOMB na dojeździe do bloku Młyńska 17.

DĄBROWA

1. Ulica Łopianowa - utwardzenie jezdni płytami yomb od ul. Miętowej do nr 60.

DZIAŁKI  LEŚNE

1. Ulica Morska - przebudowa zatoki przystankowej Dw. Gł. PKP - Morska, kierunek Chylonia.
2. Ulica Morska - przebudowa zatoki przystankowej Dw. Gł. PKP - Morska, kierunek Centrum.

GRABÓWEK

1. Ulica Morska - przebudowa zatoki przystankowej Stocznia SKM - Morska, kierunek Centrum.
2. Ulica Morska - przebudowa zatoki przystankowej Stocznia SKM - Morska, kierunek Chylonia.
3. Ulica Morska - przebudowa zatoki przystankowej Akademia Morska, kierunek Centrum.
4. Ulica Morska - przebudowa zatoki przystankowej Akademia Morska, kierunek Chylonia.
5. Remont nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Morskiej na odc. ul. Denhoffa - ul. Okoniewskiego.
6. Modernizacja ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Kalksztajnów - kierunek Estakada.

KAMIENNA GÓRA

1. Remont schodów w Parku na Kamiennej Górze.

KARWINY

1. Zamiana przejścia z przejazdem dla rowerów wraz z remontem nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Korzenną.
2. Zamiana przejścia z przejazdem dla rowerów wraz z remontem nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Nałkowskiej.
3. Zamiana przejścia z przejazdem dla rowerów wraz z remontem nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy skrzyżowaniu ul. Chwaszczyńskiej z ul. Brzechwy.
4. Remont nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Chwaszczyńskiej na odc. od ul. Górniczej do ul. Nowowiczlińskiej.

LESZCZYNKI

1. Przebudowa zatoki przystankowej ul. Morska - Estakada, kierunek Centrum.
2. Przebudowa drogi z wykonaniem lewoskrętu w Trasę Kwiatkowskiego oraz utworzeniem buspasa przy ul. Morskiej na odc. Zakręt do Oksywia - Morska 168.

MAŁY KACK

1. Przebudowa zatoki przystankowej ul. Olgierda, kierunek Karwiny.
2. Remont nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Wielkopolskiej na odc. od ul. Grażyny do salonu Nissana.

OBŁUŻE

1. Remont nawierzchni jezdni ul. Maciejewicza polegający na wymianie warstwy bitumicznej - pętla autobusowa.

OKSYWIE

1. Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Śmidowicza - "Oksywie Dolne", kierunek Oksywie Górne.

PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO

1. Modernizacja ul. Jaskółczej.
2. Remont nawierzchni ul. Pustej polegający na utwardzeniu jezdni płytami YOMB.

REDŁOWO

1. Wykonanie brakującego chodnika łączącego ul. Legionów z ul. Korczaka na wysokości ul. Lutyckiej.
2. Przebudowa placu postojowego dla autobusów i samochodów osobowych przy ul. Huzarskiej.
3. Przebudowa zatoki przystankowej przy Al. Zwycięstwa - Redłowo SKM - PPNT, kier. Centrum.
4. Przebudowa zatoki przystankowej przy Al. Zwycięstwa - Centrum Nauki Experyment, kier. Orłowo.
5. Budowa ulicy Kombatantów na odcinku od posesji nr 16 do nr 22.
6. Remont nawierzchni jezdni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej polegający na wymianie warstwy bitumicznej.

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Remont nawierzchni z płyt granitowych na końcu Skweru Kościuszki przy pomnikach.
2. Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Władysława IV - ul. Kilińskiego, kierunek Jana z Kolna.

WIELKI  KACK

1. Remont chodnika przy ul. Źródło Marii na odcinku od ul. Nad Potokiem do nr 36K.
2. Wzgórze Bernadowo - przebudowa odcinka ulicy od posesji nr 240 do nr 260.

WITOMINO -  LEŚNICZÓWKA

1. Uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu ulic: Wielkokacka, Hodowlana, Stawna.

WITOMINO - RADIOSTACJA

1. Remont nawierzchni jezdni ul. Rolniczej na odc. Witomińska - Chwarznieńska.
2. Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kieleckiej na odc. od nr 22 w kierunku ul. Witomińskiej na dł. ok. 700 mb
3. Usunięcie kanału sanitarnego znajdującego się w jezdni wzdłuż budynków Kielecka 107-109.

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

1. Modernizacja odcinka Al. Zwycięstwa od Wzg. Św. Maksymiliana w kierunku ul. Stryjskiej - wymiana nawierzchni jezdni w całej konstrukcji, krawężników, pasa rozdziału i opaski.
 Lista zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015:


BABIE DOŁY
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Rybaków.
 
CHWARZNO - WICZLINO
1. Budowa ścieżek rowerowych łączących Szkołę Podstawową nr 37 z ulicą Chwarznieńską (dotyczy odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego).
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Prostokątnej wraz z przepompownią ścieków.
3. Odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową 4 zbiorników retencyjnych.
4. Budowa odcinka ul. Gierdziejewskiego w układzie docelowym - projekt zamienny.
 
CHYLONIA
1. Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego.
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Gniewskiej do Wawrzyniaka pomiędzy budynkami ul. Gniewska 24A-26.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Swarzewskiej 35-41.
4. Przebudowa trakcji trolejbusowej w ul. Kartuskiej na odcinku od Chylońskiej do Morskiej.
5. Oświetlenie tunelu PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja.
6. Budowa Węzła Integracyjnego Chylonia na Placu Dworcowym.
 
CISOWA
1. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251. Ustanowienie służebności.
2. Budowa oświetlenia ulic Fińskiej, Sibeliusa i Botnickiej.
 
DĄBROWA
1. Budowa oświetlenia ulicy Rumiankowej.
2. Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej od nr 28 do nr110.
3. Budowa oświetlenia ul. Łopianowej.
4. Budowa oświetlenia odcinka ul Kameliowej nr 7-49,
5. Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową.
 
DZIAŁKI LEŚNE
1. Budowa zatoki autobusowej w rejonie ul. Warszawskiej 20.
 
GRABÓWEK
1. Budowa bus-pasów w ul. Morskiej w obrębie skrzyżowań z ul. Kalksztajnów, Mireckiego i Grabowo.
2. Budowa oświetlenia ul. Marii Curie Skłodowskiej w rejonie posesji nr 15,17 i 19.
 
KARWINY
1. Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei  Metropolitalnej Gdynia - Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i  Sopockiej, rozbudową ul. Wielkopolskiej i Korzennej, budową ul. Strzelców i nowych tras rowerowych.
2. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ul. Sopockiej.
3. Koncepcja rozbudowy ul. Wzgórze Bernadowo.
 
LESZCZYNKI
1. Budowa ul. Modlińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysławskiego do posesji nr 25.
2. Budowa oświetlenia ul. Augustyna Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51 F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 przy ul. A. Kordeckiego,
3. Budowa oświetlenia ul. Owsianej od ul. Morskiej w okolicy cmentarza i dalej równolegle do lasu.
 
OBŁUŻE
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Kuśnierskiej nr 21-24 i nr 37A - 37F.
2. Budowa drogi rowerowej w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego.
3. Budowa drogi rowerowej w ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga.
 
OKSYWIE
1. Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu.
 
ORŁOWO
1. Umocnienie Potoku Kolibkowskiego na terenie plaży w Orłowie.
2. Budowa ulicy Sterników.
3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż Promenady Królowej Marysieńki.
4. Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej.
 
POGÓRZE
1. Oświetlenie odcinka ulic Płk. Dąbka od ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego.
 
PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO
1. Budowa ciągu pieszego łączącego przystanek pętli autobusowej z ul. Chabrową.
2. Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej.
 
REDŁOWO
1. Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej.
 
ŚRÓDMIEŚCIE
1. Rozbudowa ulic Borchardta, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej i Wybickiego.
2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Borchardta oraz wyznaczenie drogi rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego.
3. Budowa ul. Nowej Węglowej i rozbudowa ul. Waszyngtona.
 
WIELKI KACK
1. Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo (rejon ulic Gryfa Pomorskiego i ul. Lipowej).
 
WITOMINO - LEŚNICZÓWKA
1. Rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński.
2. Rozbudowa odcinka ul. Witomińskiej wraz z budową parkingu w rejonie ZCK przy ul. Witomińskiej.
 
WITOMINO - RADIOSTACJA
1. Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ulic Widnej i Pogodnej.
 
WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. M. Piłsudskiego pomiędzy Al. Zwycięstwa a Bulwarem Nadmorskim.
2. Budowa oświetleń w ul. Potasowej oraz ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 10.03.2015
Data udostępnienia informacji: 04.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2015 14:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.09.2015 10:54 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.09.2015 10:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.09.2015 11:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.09.2015 11:50 Dodanie informacji Ewa Mącik