Krystyna Borkowska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. projektów dotyczących rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-84-48
E-mail: k.borkowska@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy:
1) reprezentowanie Gminy Miasta Gdyni w kontaktach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w sprawach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00.0020/16-00 projektu, pn. ,,Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni", umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00.0013/18-00 projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” oraz umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00.0014/18-00 projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”;
2) monitorowanie realizacji zapisów umowy;
3) współpraca z naczelnikami / kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni oraz dyrektorami Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni na wszystkich etapach wdrażania projektu i realizacji umowy;
4) przekazywanie Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym wszelkich dokumentów informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu;
5) zatwierdzanie wniosków o płatność w systemie SL2014.

W zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych, pełnomocnika obsługuje oraz prowadzi dokumentację z jego działalności Wydział Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Kamil Konopiński
Data wytworzenia informacji: 28.03.2017
Data udostępnienia informacji: 25.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 12:21 Aktualizacja treści Kamil Konopiński
09.09.2019 12:13 Korekta Kamil Konopiński
09.09.2019 12:08 Korekta Kamil Konopiński
09.09.2019 12:07 Korekta Kamil Konopiński
09.09.2019 12:04 Korekta Kamil Konopiński
09.09.2019 12:03 Korekta Kamil Konopiński
25.05.2018 13:18 Korekta Michał Kowalski