Michał Guć
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 80 14
E-mail: m.guc@gdynia.pl
Pełnomocnik reprezentuje prezydenta miasta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców miasta oraz w sprawach dotyczących aktywności, partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych, a w szczególności:
  1. utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi inicjatywami mieszkańców Gdyni;
  2. koordynacja i nadzór:
    1. współdziałania Urzędu Miasta z tymi organizacjami, z zastrzeżeniem zasad składania oświadczeń w imieniu Miasta Gdyni;
    2. badaniem opinii i potrzeb społeczności lokalnej.

Obługę organizacyjną, administracyjną i finansową, w tym dokumentowanie działalności Pełnomocnika, prowadzi Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2011
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2019 15:32 Aktualizacja treści Joanna Michalska
24.10.2019 12:12 przesunięcie do wersji roboczych Joanna Michalska
13.02.2019 10:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski
20.03.2017 12:04 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
20.03.2017 12:00 Dodanie informacji Justyna Śliwicka