Marek Stępa
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-83-31
E-mail: m.stepa@gdynia.pl
1. Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie spraw w zakresie projektów transportowych, w tym drogowych i kolejowych, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta oraz innych ważnych projektów o znaczeniu strategicznym, zleconych przez Prezydenta Miasta Gdyni.
1. Pełnomocnik może zwracać się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdyni o powołanie doraźnych zespołów zadaniowych w celu realizacji zadań związanych z projektami strategicznymi.
2. Pełnomocnik bierze aktywny udział w pracach związanych z wyborem członków zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1 .
3. Obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową, w tym dokumentowanie działalności Pełnomocnika, prowadzi Wydział Ochrony Dziedzictwa.
4. W zakresie swej działalności Pełnomocnik współpracuje m.in. z wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 13.02.2019