Małgorzata Groth-Bobrowska
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527 85 08
E-mail: m.groth-bobrowska@gci.gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należą sprawy powierzone mu w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zwanego dalej „SZBI”, a w szczególności:
1) koordynowanie prac związanych z organizowaniem SZBI w Urzędzie Miasta Gdyni, Gdyńskim Centrum Informatyki oraz w jednostkach organizacyjnych gminy obsługiwanych przez Gdyńskie Centrum Informatyki – zwanymi dalej „podmiotami”;
2) przewodniczenie Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz koordynowanie w podmiotach działań związanych z opracowaniem, modyfikacją i aktualizacją polityk bezpieczeństwa systemów przetwarzania informacji, procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń oraz projektów rozwoju systemów teleinformatycznych;
3) nadzorowanie prawidłowości prowadzonej w ramach SZBI inwentaryzacji zasobów informacyjnych oraz zarządzania ryzykiem w zakresie SZBI;
4) nadzorowanie zgłaszanych incydentów i naruszeń bezpieczeństwa informacji oraz przygotowanie dokumentów procedur kryzysowych związanych z incydentami w systemach przetwarzania informacji;
5) analizowanie tendencji rozwojowych technologii informatycznych i technik bezpieczeństwa pod kątem podatności, zagrożeń i zabezpieczeń;
6) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i doskonalenia SZBI, w tym nadzór nad przestrzeganiem procedur, weryfikowanie wdrożonych rozwiązań i zabezpieczeń, inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do usunięcia niezgodności SZBI z normami;
7) nadzorowanie w podmiotach przestrzegania postanowień polityk bezpieczeństwa informacji oraz dokumentów z nią powiązanych;
8) współpraca z dyrektorami podmiotów podczas wdrożenia i doskonalenia SZBI;
9) przeprowadzanie w podmiotach okresowego audytu lub kontroli funkcjonowania SZBI;
organizacja i prowadzenie szkoleń pracowników podmiotów w ramach SZBI, w tym na temat zasad postępowania zgodnych z założeniami polityk bezpieczeństwa informacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 06.08.2015
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2021 10:24 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
16.09.2021 07:44 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka