Beata Wachowiak-Zwara
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527 38 20
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl

Do zadań pełnomocnika należy m.in. opiniowanie i opracowywanie nowych projektów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, opracowywanie założeń rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw i przyjętych programów, a także analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i likwidowanie barier (w zakresie możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej itp.).

Przy współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełnomocnik inicjuje i koordynuje działania ograniczające skutki niepełnosprawności m.in. poprzez programy oświatowe , kulturalne i rekreacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne itp. dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 13.08.2007
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2023 12:14 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
25.05.2018 12:57 Korekta Michał Kowalski
20.03.2017 15:12 Dodanie informacji Michał Kowalski
07.03.2017 15:29 Dodanie informacji Justyna Śliwicka