Bartosz Frankowski
Pełnomocnik prezydenta miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Nr telefonu: 58 527 33 00
E-mail: b.frankowski@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy koordynacja działań związanych z adaptacją miasta Gdyni do zmian klimatu, a w szczególności:
1. podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu;
2. współpraca z wydziałami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
3. inicjowanie nowych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu;
4. zgłaszanie wniosków i propozycji do:
    a. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    b. planów, strategii i polityk lokalnych i ponadlokalnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu;
5. reprezentowanie prezydenta miasta Gdyni na spotkaniach, konferencjach i debatach dotyczących adaptacji do zmian klimatu.

W ramach udzielonego upoważnienia pełnomocnik ma prawo do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przed organami administracji publicznej, osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej we wszystkich sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem.

Obsługę pełnomocnika prowadzi Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni

Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 06.11.2019
Data udostępnienia informacji: 06.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 15:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.11.2019 13:21 Aktualizacja treści Joanna Michalska
06.11.2019 13:21 Aktualizacja treści Joanna Michalska
06.11.2019 13:20 Aktualizacja treści Joanna Michalska
06.11.2019 13:19 Aktualizacja treści Joanna Michalska
06.11.2019 13:18 Aktualizacja treści Joanna Michalska
06.11.2019 13:16 Aktualizacja treści Joanna Michalska
06.11.2019 13:14 Aktualizacja treści Joanna Michalska