Bartosz Bartoszewicz
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. smart city

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 66 88 015
E-mail: sekretariat.bartoszewicz@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika ds. smart city należy wyznaczanie kierunków, nadzorowanie działań i koordynacja przedsiewzięć podejmowanych przez gminę, mających na celu znalezienie zrozwiązań dla problemów diagnozowanych w Gdyni, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, w tym w szczególności inicjowanie i koordynacja wdrożeń innowacyjnych projektów w zakresie rozwiązań smart city.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa Bartosz Bartoszewicz ma prawo reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przed krajowymi i zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi, w szczególności: organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, we wszystkich sprawach związanych z tematyką smart city.

Obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową, w tym dokumentowanie działalności pełnomocnika, Prowadzi Gdyńskie Centrum Kontaktu.

W zakresie swojej właściwości komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni i miejskie jednostki organizacyjne wykonują polecenia pełnomocnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2021
Data udostępnienia informacji: 10.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2023 12:37 Korekta Michał Kowalski
28.01.2022 10:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.09.2021 15:12 Dodanie informacji Michał Kowalski
10.09.2021 15:03 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska