Andrzej Kieszek
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 83 85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:
- koordynacja działań w zakresie tworzenia warunków dla integracji społecznej i aktywizacji seniorów zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych;
- inicjowanie działań służb miejskich w celu pełnego wykorzystania projektów dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
- promowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
- tworzenie warunków dla rodzinnych form rekreacji i wypoczynku;
- promowanie działalności edukacyjnej na rzecz szkół w ramach programów "Zielonych lekcji" i "Zielonej szkoły";
- współpraca z reprezentacją Gdyńskiego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 26.01.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017