Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Karate Klub Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8558/18/VII/P z dnia 16 października 2018 r. przyznał dotację w kwocie 4.000 zł. dla Karate Klub Gdynia z siedzibą w Gdynia (81-377) ul. Necla 5A/15, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047220 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie karate tradycyjnego”
 
Umowa o wsparcie w/w zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 22.10.2018 r. do dnia 22.12.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Hanna Richert
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Richert
Data wytworzenia informacji: 22.10.2018
Data udostępnienia informacji: 22.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2018 13:52 Dodanie informacji Hanna Richert