Otwarty konkurs ofert o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 3370/21/VIII/M z dnia 23.02.2021 roku, ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000,00 złotych.

Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po wprowadzeniu oferty do systemu konieczne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w pokoju A 5.10, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku“.
 
Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 12 kwietnia 2021 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Barbara Faczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Liniewska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2021
Data udostępnienia informacji: 03.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2021 13:08 Aktualizacja treści Ewa Liniewska
14.04.2021 10:05 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
12.04.2021 11:22 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
12.03.2021 10:58 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 08:48 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 08:34 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 08:32 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 08:32 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 08:30 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 07:46 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 07:38 Aktualizacja treści Barbara Faczyńska
03.03.2021 07:38 Dodanie informacji Barbara Faczyńska