Otwarty konkurs na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego z komponentem streetworkingu oraz IT

Prezydent Miasta Gdyni na mocy zarządzenia nr 3536/21/VIII/R z dnia 13.04.2021r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: 

Zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu oraz IT

z terminem realizacji od dnia 01 września 2021r. do dnia 31 sierpnia 2024r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 19.04.2021
Data udostępnienia informacji: 19.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2021 16:37 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
19.04.2021 13:10 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
19.04.2021 13:05 Dodanie informacji Mariusz Barżykowski