Zespół pn. Klimat30 do spraw wdrożenia w Gdyni pakietu „Fit for 55” ogłoszonego przez Komisję Europejską

Zarządzeniem nr 4308/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni powołuje się zespół pn. Klimat30 do spraw wdrożenia w Gdyni pakietu „Fit for 55” ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Skład zespołu:


1) Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni, przewodniczący zespołu,
2) Michał Guć – wiceprezydent miasta Gdyni ds. innowacji, z-ca przewodniczącego zespołu,
3) Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent miasta Gdyni ds. gospodarki,
4) Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent miasta Gdyni ds. jakości życia,
5) Marek Łucyk - wiceprezydent miasta Gdyni ds. rozwoju,
6) Aleksandra Mędryk – skarbnik Miasta Gdyni,
7) Rafał Klajnert – dyrektor UM Gdyni,
8) Marek Stępa – naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa,
9) Krzysztof Kowieski – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
10) Emil Rojek – radca prawny,
11) Bartosz Frankowski – naczelnik Wydziału Środowiska,
12) Tadeusz Schenk – naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta,
13) Iwona Markešić – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
14) Katarzyna Tylingo – dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni,
15) Michał Felon – dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni,
16) Aneta Grygiel-Dorszewska – z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji,
17) Hanna Górecka-Banasik – kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki,
18) Alicja Pawłowska - kierownik Referatu Zrównoważonej Mobiloności w Wydziale Inwestycji,
19) Joanna Krukowska – kierownik działu UrbanLab Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni,
20) Alicja Harackiewicz – dyrektor Centrum Nauki Experyment,
21) Agata Lewandowska – kierownik Referatu adaptacji do zmian klimatu w Wydziale Środowiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2023
Data udostępnienia informacji: 30.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 14:11 Korekta Agata Lewandowska