Zespół ds. Strategii Rozwoju Sieci Buspasów na terenie Gminy Miasta Gdyni

Powołuje się Zespół ds. Strategii Rozwoju Sieci Buspasów na terenie Gminy Miasta Gdyni, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Marek Łucyk - Przewodniczący Zespołu - wiceprezydent Miasta Gdyni ds. rozwoju,
2) Marcin Wołek - Koordynator Zespołu - Rada Miasta Gdyni / Uniwersytet Gdański,
3) Andrzej Bień – Komendant Straży Miejskiej w Gdyni
4) Jakub Ubych - Rada Miasta Gdyni, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. dzielnic,
5) Katarzyna Gruszka - Wydział Strategii UMG,
6) Arkadiusz Trzeciak - Wydział Inwestycji UMG,
7) Alicja Pawłowska – Wydział Inwestycji UMG,
8) Tomasz Gudewicz – Wydział Inwestycji UMG,
9)  Iwona Markesic - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
10)  Paulina Szewczyk - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
11)  Hubert Kołodziejski - Zarząd Komunikacji Miejskiej,
12)  Krzysztof Braniecki - Zarząd Komunikacji Miejskiej,
13)  Tomasz Labuda - Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej,
14)  Michał Felon - Zarząd Dróg i Zieleni,
15)  Karol Żarski - Zarząd Dróg i Zieleni,


Zadania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Buspasów na terenie Gminy Miasta Gdyni:
1. opracowanie harmonogramu realizacji Strategii Rozwoju Sieci Buspasów złożonej z odcinków o różnym zakresie niezbędnej interwencji i kosztach wykonania,
2. udostępnianie Przewodniczącemu oraz Koordynatorowi Zespołu danych, dokumentów i analiz niezbednych do przeprowadzania prac Zespołu,
3. aktywny udział w spotkaniach Zespołu,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska GCK
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Marszałkowska
Data wytworzenia informacji: 22.10.2019
Data udostępnienia informacji: 29.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2023 13:05 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
29.06.2021 13:48 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska