Zespół ds. rozszerzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Powołuje się Zespół ds. rozszerzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwany dalej Zespołem:

2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Katarzyna Gruszecka - Spychała wiceprezydent Miasta Gdyni, przewodnicząca Zespołu,
2) Agnieszka Kukiełko - naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej,
3) Andrzej Ryński - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
4) Jerzy Cieśliński - naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego,
5) Renata Stelmach - naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego,
6) Agata Żurek - kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora w Wydziale Polityki Gospodarczej,
7) Joanna Adamska - radca prawny,
8) Anna Ludwiczak - inspektor - Biuro Prezydenta,
9) Iwona Markeśić - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
10) Arkadiusz Zieniuk -Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

§ 2. Celem działania Zespołu jest przygotowanie realizacji uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni, w szczególności współpraca w sprawie przygotowania materiałów umożliwiających sformułowanie przez
ministra właściwego ds. gospodarki wniosku o rozszerzenie strefy.

§ 3. Pracę Zespołu organizuje i kieruje nim jego przewodniczący, który w szczególności określa przedmiot i terminy posiedzeń Zespołu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.06.2016
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017