Zespół ds. realizacji Projeku pn. "30+ na start (III)"

Zarządzeniem nr 5322/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 sierpnia 2022 r. (zmieniającym zarządzenie nr 3247/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 202l r. dotyczące powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa — mechanizm ZIT) powołuje się Zespół ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)” w następującym składzie:
1) Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała — Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki — przewodnicząca zespołu;
2) Pani Agnieszka Kukiełko — naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej;
3) Pani Beata Wróblewska — główny specjalista w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Polityki Gospodarczej;
4) Pani Monika Antkowiak — starszy inspektor w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Polityki Gospodarczej;
5) Pani Karolina Szymaszek – inspektor w Gdyńskim Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Wydziału Polityki Gospodarczej;
6) Pani Karolina Grabowska — podinspektor w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Polityki Gospodarczej;
7) Pani Magdalena Gryglicka — kierownik Referatu ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych Wydziału Budżetu;
8) Pani Irena Samsonowicz — główny specjalista w Referacie ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych Wydziału Budżetu;
9) Pani Bożena Kot — inspektor w Referacie ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych Wydziału Budżetu;
10) Pani Joanna Falkiewicz — starszy inspektor w Referacie ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych Wydziału Budżetu;
11) Pani Katarzyna Kamińska — kierownik Referatu Płac Wydziału Księgowości;
12) Pani Barbara Zabrocka — starszy inspektor w Referacie Plac Wydziału Księgowości;
13) Pani Agnieszka Biszewska — główny specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego;
14) Pani Anita Krukowska - podinspektor w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego;
15) Pani Marlena Karólak — inspektor w Wydziale Kadr i Szkoleń;
16) Pani Katarzyna Janicka — podinspektor w Wydziale Kadr i Szkoleń.

Zakresy czynności i odpowiedzialności osób wchodzących w sklad Zespołu określają karty stanowisk pracy, stanowiące Załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zatwierdza się następujące procedury realizacji Projektu "30+ na start (III)":
1) procedura obiegu dokumentów finansowych dotyczących Projektu, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia,
2) procedura dokumentowania i rozliczania wynagrodzeń pracowników realizujecych projekt, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia,
3) procedura przechowywania i archiwizacji wszystkich danych i dokumentów związanych z realizacja projektu, stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 11.04.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2023 10:05 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
06.02.2018 09:51 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.08.2017 13:51 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 12:42 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 12:37 Korekta Michał Kowalski