Zespół ds. oświadczeń majątkowych

1 Powołuje się Zespół do Spraw Oświadczeń, w składzie:

1) sekretarz Miasta Gdyni, Rafał Klajnert – przewodniczący Zespołu;
2) naczelnik Wydziału Organizacyjnego Mariusz Szpaczyński - zastępca przewodniczącego;
3) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Rafał Kryściak - członek Zespołu;
4) naczelnik Biura Rady Miasta, Magdalena Anuszek - członek Zespołu;
5) naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Jerzy Cieśliński - członek Zespołu;
6) naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń, Artur Wentland - członek Zespołu;
7) naczelnik Wydziału Edukacji, Krystyna Przyborowska - członek Zespołu;
8) naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - Marzenna Umławska - członek Zespołu;
9) radca prawny - Kazimierz Waśko - członek Zespołu;
10) zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Sybilla Stolarczyk - członek Zespołu;
11) główny specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, Jarosław Rędziak - członek Zespołu;
12) główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Marta Ziółkowska - członek Zespołu;
13) inspektor pełniący funckję kierownika Kancelarii Infoirmacji Niejawnych w Biurze Ochrony Małgorzata Bogdańska - członek Zespołu;
14) starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Dagmara Rosochacka - członek Zespołu.

2 Do zadań Zespołu należy:
1) analiza oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta;
2) przekazywanie prezydentowi informacji o brakach i błędach stwierdzonych w złożonych dokumentach;
3) przygotowywanie projektów sprawozdań, składanych przez prezydenta Radzie Miasta Gdyni;

3. W czasie nieobecności członka Zespołu jego zadania wykonuje osoba zastępująca go.

4. Obsługę Zespołu, w tym dokumentację z jego pracy, oraz nadzór i koordynację nad składaniem oświadczeń prowadzi Wydział Organizacyjny do zadań którego należy:
1) przyjmowanie oświadczeń, z zastrzeżeniem § 3 instrukcji;
2) przekazywanie oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych;
3) publikacja jawnych informacji w oświadczeniach majątkowych w BIP, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych, w tym przewodniczącego Rady Miasta, publikuje w BIP - Biuro Rady Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.02.2021
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2021 10:12 Korekta Michał Kowalski
23.06.2021 10:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.08.2019 14:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 13:09 Korekta Michał Kowalski
11.12.2017 10:10 Korekta Michał Kowalski
11.12.2017 10:09 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2017 08:58 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:41 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 10:10 Dodanie informacji Michał Kowalski