Zespół ds. opracowania i wdrożenia rozwiązań dla projektu Cyfrowa Gdynia

W celu analizy i optymalizacji procesów dotyczących zarządzania systemami informatycznymi Gminy Miasta Gdynia, powołuje się Zespół ds. opracowania i wdrożenia rozwiązań dla projektu Cyfrowa Gdynia i ustala się jego skład, który stanowią następujące osoby:

1) Rafał Klajnert - Sekretarz Miasta - Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni,
2) Marek Łucyk - Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. rozwoju,
3) Jakub Ubych - Radny Miasta Gdyni,
4) Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Gdyni,
5) Małgorzata Groth - Bobrowska - Wydział Informatyki Urząd Miasta Gdyni,
6) Jolanta Kotwas - Wydział Informatyki Urząd Miasta Gdyni,
7) Tomasz Skrzypczak - Gdyńskie Centrum Sportu,
8) Lesław Burysz - Zarząd Dróg i Zieleni,
9) Krzysztof Litwin - Zarząd Dróg i Zieleni,
10) Grzegorz Bońdos - zastępca Skarbnika Miasta, naczelnik Wydziału Dochodów Urząd Miasta Gdyni,
11) Arkadiusz Trzeciak - naczlenik Wydziału Inwestycji Urząd Miasta Gdyni,
12) Artur Wentland - naczelnik Wydziału Kadr Urząd Miasta Gdyni,
13) Beata Kosecka - naczelnik Wydziału Księgowości Urząd Miasta Gdyni,
14) Bartosz Przybyciel - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urząd Miasta Gdyni,
15) Piotr Wiśniewski - kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu Urząd Miasta Gdyni,
16) Danuta Pietrzak - naczelnik Wydziału Audytu i Ochrony Danych Urząd Miasta Gdyni,
17) Anna Byczkowska - Biuro Prezydenta Urząd Miasta Gdyni,
18) Paweł Marszałkowski - Biuro Prezydenta Urząd Miasta Gdyni,
19) Emil Rojek - Zespół Radców Prawnych Urząd Miasta Gdyni.

Do zadań zespołu należy:
1) analiza obszaru związanego z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych do wsparcia procesów zarządzania i obsługi Gminy Miasta Gdynia, w tym:

a) diagnoza stanu obecnego w zakresie formalno-organizacyjno-kadrowym obejmująca w szczegółności:
- inwentaryzację struktur organizacyjnych
- inwentaryzację wybranych zasobów kadrowych,
b) diagnoza stanu obecnego w zakresie technicznym, w tym:
- inwentaryzacja w warstwie sprzętowej i sieciowej,
- inwentaryzacja systemów obiegu dokumentów,
- inwentaryzacja systemów dziedzinowych ( w tym zgodności z KRI)
- inwentaryzacja w zakresie bezpieczeństwa;
- diganoza kosztów funkcjowania obszarów przeznoaczonych do obsługi wspólnej we wskazanych jednostkach w modelu dotyhczasowym,
c) diagnoza realizowanych we wskazanych jednostkach kluczowych procesów biznesowych,

2) opracowanie rozwiązań optymalizujących procesy zachodzące w Gminie Miasta Gdyni poprzez projektowanie nowego modelu działania, ukierunkowane na wyznaczeniu do transformacji procesów i struktur organizacyjnych zgodnie z metodologią ITIL3 lub nowszą w tym:

a) opracowanie i analiza drzewa problemów-potrzeb-celów oraz określenie wstępnego przedmiotowego zakresu obsługi wspólnej,
b) przedstawienie i uzgodnienie propozycji optymalnego zakresu świadczenia usług wspólnych,
c) szczegółowy opis usług wspólnych z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych diagnoz i potrzeb jednostek w tym zakresie,
d) analiza ryzyk związanych ze świadczeniem usług przez Cyfrową Gdynię,
e) szacowanie zasobów niezbędnych do wdrożenia Cyfrowej Gdyni w uzgodnionym zakresie usługowym, w tym:
- niezbędnego poziomu zasobów ludzkich,
- zasobów rzeczowych,
- inwestycji inicjalnych,
f) opracowanie i uzgodnienie modeli kluczowych procesów biznesowych z uwzględnieniem obiegu dokumentów pomiędzy Cyfrową Gdynią a jednostkami;

3) opracowanie projektów dokumentów formalnych i końcowej koncepcji zapewniających sprawne uruchomienie Cyfrowej Gdyni;

4) przedstawienie rozwiązań Prezydentowi Miasta Gdyni oraz wdrożenie ich;

5) monitoring i analiza skutecznosci wprowadzenia rozwiązań.

Więcej szczegółów - Biuro Prezydenta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 17.07.2020
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2021 12:17 Dodanie informacji Michał Kowalski