Zespół ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Miasta Gdyni

1. W związku z przystąpieniem do Konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, część 2. Strategia Rozwoju Elektromobilności, powołuje się Zespół ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Elektromobilnosci Gminy Miasta Gdyni i ustala się jego skład, który stanowią następujące wydziały Urzędu Miasta Gdyni (w skrócie UMG) oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni:

1) Wydział Strategii UMG,
2) Wydział Środowiska UMG,
3) Samodzielny Referat ds. Energetyki UMG,
4) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
5) Zarząd Dróg i Zieleni,
6) Samodzielny Referat ds. Jakości Życia UMG,
7) Wydział Inwestycji UMG,
8) Wydział Projektów Infrastrukturalnych UMG,
9) Zarząd Komunikacji Miejskiej,
10) Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej,
11) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
12) Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej.

2. Powołuje się koordynatora Zespołu w osobie Katarzyny Gruszki, Naczelnika Wydziału Strategii, a także zastępce koordynatora w osobie Maurycego Rzeźniczaka, Głównego Specjalisty w Wydziale Strategii.

3. Ustala się że do zadań Zespołu należeć będzie:
1) współpraca z członkami Zespołu w procesie opracowywania Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Miasta Gdyni
2) udostępnienie koordynatorowi Zespołu danych, dokumentów i analiz nie generujących dodatkowych kosztów po stronie Gminy, niezbędnych do opracowania Strategii, a także umożliwienie w razie potrzeby oględzin i wizyt terenowych na nieruchomościach w Gdyni,
3) aktywny udział w spotkaniach Zespołu, bieżąca analiza efektów pracy Zespołu.

Zobowiazuje się naczelników wszystkich wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz spółek gminnych do współpracy z Zespołem przy opracowaniu Strategii Rozwoju Elektromobliności Gminy Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 23.11.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019