Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Gdyni

Zarządzeniem nr 1557/15/VII/M prezydenta miasta Gdyni z dnia 7 kwietnia 2015 roku powołuje się Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Gdyni zwany dalej Zespołem w następującym składzie:

1.) Przewodniczący:
Ewa Kosakowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji
2.) Członkowie:
a) Agnieszka Krasińska - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
b) Estera Grubert - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
c) Irmina Lewoszewska - Gdyńskie Centrum Sportu
d) Patrycja Merchel - Bielska - Gdyńskie Centrum Sportu

Do zadań Zespołu należy opracowanie regulaminu pracy Zespołu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. Nr 196 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie regulaminu Zespól dokonuje czynności kontrolnych obiektów noclegowych wpisanych do ewidencji Prezydenta Miasta Gdyni właściwych ze względu na miejsce ich położenia.

Zespół dokonuje kontroli każdorazowo na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.04.2015
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2018 13:00 Korekta Michał Kowalski
08.09.2017 14:59 Korekta Michał Kowalski
16.02.2016 10:59 Dodanie informacji Michał Kowalski