Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych Systemem Zarządzania Bezpieczenstwem Informacji, w tym inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem informacji, a w szczególności za:
1) opiniowanie polityk bezpieczeństwa informacji oraz innych procedur i instrukcji z nią powiązanych w podmiotach;
2) uzgadnianie podziału odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji;
3) wspieranie procesów zarządzania ryzykiem, w tym analizy ryzyka, monitorowanie zmian stopnia narażenia zasobów na zagrożenia;
4) koordynację procesów doskonalenia SZBI, w tym wdrażania określonych zabezpieczeń w systemach lub usługach;
5) zgłaszanie dyrektorom podmiotów konieczności wprowadzenia poprawek i aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w kierowanych przez nich podmiotach;
6) wspieranie inicjatyw dotyczących propagowania tematyki bezpieczeństwa informacji;
7) wspieranie podmiotów we wdrażaniu i rozwoju polityk bezpieczeństwa informacji;
8) przeprowadzanie planowych i doraźnych audytów funkcjonowania SZBI w podmiotach.

Skład Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji - pracownicy Urzędu Miasta Gdyni
1) (...) - przewodniczącym zespołu jest pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - odwołany zarządzeniem nr 6635/23/VIII/S;
2) Rafał Kryściak - zastępca przewodniczącego;
pozostali członkowie:
3) Danuta Pietrzak;
4) Sybilla Stolarczyk;
5) Krzysztof Górny;
6) Dorota Płaczkowska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.03.2023
Data udostępnienia informacji: 27.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2023 15:37 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
27.03.2023 11:32 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska