Zespół do spraw ochrony krajobrazu Gdyni

Roboczy zespół do spraw ochrony krajobrazu kulturowego działający przy Prezydencie Miasta Gdyni został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2938/15/VII/S z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Skład zespołu:

Koordynator Zespołu:
Jacek Piątek - Kierownik Biura Plastyka Miasta

Członkowie Zespołu:
1. Renata Stelmach - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego;
2. Monika Rejf - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji;
3. Agata Hermann - Naczelnik Wydziału Budynków;
4. Luiza Skrzypkowska - Podinspektor Biura Konserwatora Zabytków;
5. Izabella Malinowska - Łubińska - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji;
6. Anna Mehring - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału, Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Podatków;
7. Hanna Niedżwiecka-Pasternak - Zastępca Naczelnika Wydziału Ogrodnika Miasta;
8. Adam Lesiński - Kierownik Samodzielnego Referatu Zajęcia Pasa Drogowego, Zarząd Dróg i Zieleni;
9. Iwona Markešić - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
10. Wojciech Wlaż - Młodszy Inspektor Straży Miejskiej;
11. Jan Kozubski - Radca Prawny;
12. Jolanta Manuszewska-Adamek - Ekspert Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zadania Zespołu:
1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta regulującej kwestie komponowania oraz opodatkowania reklam na obszarze całej Gdyni;
2. Monitoring procesu wprowadzonych zmian w zakresie regulacji reklamowych i dostosowanie nieruchomości gminnych i zarządzanych przez gminę, do nowych regulacji;
3. Wnioskowanie, opiniowanie i rozwiązywanie bieżących problemów estetyczno-funkcjonalnych projektów i inwestycji miejskich, opracowanie zasad zagospodarowania przestrzeni architektonicznej w tym ładu przestrzennego, oświetlenia obiektów, estetyki letnich kawiarenek, formy handlu obwoźnego i gastronomi mobilnej;
4. Współpraca w zakresie opracowywania rozwiązań i tworzenia katalogów nawierzchni, formy elementów infrastruktury, mebli miejskich, formy architektury tymczasowej;

Sposób pracy zespołu:
1. Koordynator organizuje spotkanie minimum raz w miesiącu;
2. O terminie i temacie spotkania, członkowie zespołu są poinformowani min. 5 dni przed spotkaniem drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną;
3. Każde spotkanie jest protokołowane;
4. Koordynator zespołu zobowiązany jest do składania informacji Prezydentowi Miasta Gdyni o przebiegu i efektach realizowanych zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Bruggemann
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 14.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2023 15:10 Aktualizacja treści Aneta Bruggemann
14.08.2015 12:40 Korekta Michał Kowalski
14.08.2015 12:38 Dodanie informacji Michał Kowalski